Xuất bản thông tin

null Ông Nguyễn Thành Chào - Nông dân khởi nghiệp bằng mô hình nuôi trùn quế

Chi tiết bài viết Học tập và làm theo lời Bác (Tư tưởng HCM)

Ông Nguyễn Thành Chào - Nông dân khởi nghiệp bằng mô hình nuôi trùn quế

Ông Nguyễn Thành Chào (người thứ nhất từ trái sang) đang Kiểm tra chất lượng sản phẩm

Là một công dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ông Nguyễn Thành Chào - một người dân ở ấp Thị, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp luôn nhận thức cần tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từ đó bản thân ông luôn nghiên cứu, tìm tòi những mô hình làm ăn kinh tế có hiệu quả để thực hiện.

Ông Chào thiết nghĩ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ tổ chức trong cán bộ, đảng viên mà còn phải được phổ biến rộng trong toàn xã hội để mọi người dân thực hiện. Qua học tập từ các đoàn thể chính trị - xã hội của địa phương, Đài truyền thanh, ông Chào nghiên cứu, tìm tòi những mô hình làm ăn kinh tế có hiệu quả để thực hiện, nhất là những mô hình sản xuất nông nghiệp mới; qua tìm hiểu về mô hình nuôi trùn quế và với điều kiện của gia đình, ông quyết định khởi nghiệp bằng mô hình nuôi trùn quế.

Lúc khởi nghiệp năm 2015, ông Chào chỉ có 500m2 đất nuôi trùn quế, đến khi triển khai thành lập Công ty Thành Chào vào năm 2018 xây dựng được 03 trại (12 chuồng) nuôi, nay đã mở rộng 11 trại (44 chuồng) nuôi với diện tích 3,5 ha, mỗi ngày công ty thu mua trên 05 tấn phân bò tươi của bà con trong xã nhà và các xã lân cận cho trùn ăn, góp phần hạn chế tình trạng phơi phân bò trên đường làng làm ảnh hưởng giao thông và mỹ quan, môi trường.

Công ty của ông Chào đã tạo việc làm cho 15 lao động thường xuyên và khoảng 10 đến 20 lao động thời vụ, với mức lương từ 4 đến 6 triệu đồng/người/tháng, ngoài ra Công ty hỗ trợ kỹ thuật giúp bà con làm theo mô hình của Công ty được 04 hộ, trong đó bao tiêu thu mua sản phẩm. Mỗi tháng Công ty xuất bán ra thị trường khoảng 01 tấn trùn thương phẩm, 40 đến 50 tấn phân hữu cơ và kết hợp việc chăn nuôi gà an toàn sinh học, hàng năm sau khi trừ chi phí đầu tư, mỗi năm cho lợi nhuận trên 300 triệu đồng. Công ty cũng đã đóng góp vào hoạt động xã hội cho địa phương hàng năm khoảng 15 triệu đồng, trực tiếp hỗ trợ cho 15 đến 20 hộ gia đình ở địa phương có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

HD