Xuất bản thông tin

null Tam Nông với cách làm mới trong triển khai, quán triệt, tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chi tiết bài viết Học tập và làm theo lời Bác (Tư tưởng HCM)

Tam Nông với cách làm mới trong triển khai, quán triệt, tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng ngày 02/11/2023, tại Trung tâm Văn hoá học tập cộng đồng xã Phú Thọ, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tam Nông phối hợp với Đảng uỷ xã Phú Thọ tổ chức toạ đàm chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự buổi Toạ đàm có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tam Nông;các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, cán bộ Tuyên giáo Đảng uỷ,bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ; lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội xã Phú Thọ; Trưởng Ban Công tác Mặt trận,chi hội trưởng các chi hội, chi đoàn ấp; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn năm 2021 - 2023 trên địa bàn xã Phú Thọ.

Buổitoạ đàmcó 7 ý kiến tham luận, thảo luậnnêu lên những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại trong việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn xã thời gian qua và đề xuất những giải pháp thực hiện trong thời gian tới, nổi bật là các nội dung: (1) Thuận lợi, khó khăn và giải pháp thực hiện sinh hoạt Chi bộ ấp Long Phú theo chuyên đề; sinh hoạt theo chủ đề việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới; (2) Việc vận động hội viên nông dân xã Phú Thọ tham gia xây dựng nông thông mới nâng cao; (3) Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; (4) Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc; (5) Việc thực hiện công tác kết hợp giữa “xây” và “chống”, nhất là công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị và Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội; (6) Kinh nghiệm, cách làm của Ban Trị sự Phật giáo Hoà Hảo xã Phú Thọ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương; (7) Việc xây dựng và nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác giai đoạn 2021-2023 của Chi bộ Trường Tiểu học Phú Thọ.

Tại buổi Toạ đàm, đồng chí Phan Thị Cẩm Hồng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ/Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện đã đánh giá cao kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn xã; biểu dương những kết quả đạt được trong triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo Bác của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của xã; đồng thời yêu cầuĐảng uỷ xã ghi nhận, vận dụng các ý kiến đề xuất kiến nghị thiết thực của các đại biểu để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Đặc biệt, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷđịnh hướng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, sau buổi toạ đàm tại xã Phú Thọ, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tam Nông tiếp tục phối hợp tổ chức toạ đàm chuyên đề này tại xã Phú Thành A và xã Phú Ninh trong tháng 11/2023.

Lâm Thanh Vũ - Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tam Nông