Xuất bản thông tin

null Sa Đéc: Đổi mới công tác triển khai, tuyên truyềnnhân rộng các mô hình trong học tập và làm theo Bác

Chi tiết bài viết Học tập và làm theo lời Bác (Tư tưởng HCM)

Sa Đéc: Đổi mới công tác triển khai, tuyên truyềnnhân rộng các mô hình trong học tập và làm theo Bác

Để đạt kết quả cao trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XII, thành phố Sa Đéc không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quang cảnh hội nghị triển khai Chuyên đề năm 2022

Từ kinh nghiệm thực tiễn qua hơn 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị khoá XII ban hànhKết luận số 01-KL/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thànhuỷ Sa Đécban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạchtriển khai thực hiện từng năm. Các cấp uỷ từ Thành phố đến cơ sở duy trì nền nếp việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương, tất cả cán bộ, đảng viên thực hiện đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương các công việc làm theo Bác, gắn nhiệm vụ chính trị được giao, tránh xa các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và thực hiện "Sổ tay đảng viên làm theo gương Bác".

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua các hoạt động như: Bản tin sinh hoạt chi bộ; lồng ghép trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng, quý của chi bộ; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử các cấp; duy trì chuyên mục "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên hệ thống truyền thanh Thành phố; qua tài khoản Zalo, Facebook; tổ chức Lễ phát động phong trào thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo "Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng"… đặc biệt, hằng năm tổ chức hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhbằng hình thức trực tiếp và trực tuyến phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Xác định việc xây dựng mô hình "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Khi xây dựng mô hình học tập và làm theo Bác, phải là những sản phẩm, kết quả cụ thể thông qua sự lãnh đạo trực tiếp của cấp uỷ, chính quyền, đồng thời trong quá trình tổ chức thực hiện phải đảm bảo nghiêm túc, thực chất, tránh hình thức. Từ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay như: Câu lạc bộ y, bác sĩ công đoàn; Tủ sách Bác Hồ; Hỗ trợ sinh kế phát triển kinh tế xây dựng xã nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao; Đội hình tham gia hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng; Ngôi nhà thu gom rác thải nhựa; Tổ phụ nữ từ thiện…

Trường Tiểu học Trưng Vương phát động phong trào thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo "Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng" năm học 2022 - 2023

Những kết quả đạt được trên cơ sở thực hiện Kết luận số 01-KL/TW là tiền đềgiúpthành phố Sa Đéc tiếp tục đưa việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Để phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong thời gian tới, Đảng bộ Thành phố quyết tâm xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Xây dựng con người Sa Đéc, nhất là thế hệ trẻ phát triển toàn diện, với các phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam gắn với các giá trị mang bản sắc vùng đất Sen Hồng như: Nghĩa tình, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt khó, khát vọng vươn lên, tinh thần sẻ chia, hướng thiện. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, chú trọng nhân tố tích cực, gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Trương Bá Ý (Ban Tuyên giáo Thành uỷ Sa Đéc)