Xuất bản thông tin

null Hiệu quả từ thực hiện Đề án phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Sa Đéc

Trang chủ Nghiên cứu

Hiệu quả từ thực hiện Đề án phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Sa Đéc

Phát triển du lịch theo hướng bền vững và hiệu quả, xem quy hoạch du lịch là một trong những căn cứ quan trọng để phát triển thành phố Sa Đéc trong hiện tại và tương lai.

Xác định phát triển du lịch là một trong những yếu tố quan trọng giúp tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, bền vững, từ đó, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố Sa Đéc đã tích cực triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch của tỉnh Đồng Tháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cùng sự đồng lòng của Nhân dân, đã đưa ngành du lịch của thành phố Sa Đéc trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách và sự quan tâm của các cơ quan truyền thông.

Để kêu gọi và khuyến khích đầu tư, lãnh đạo thành phố Sa Đéc đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi: thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch; quan tâm quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư; thực hiện tốt công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị; thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; vận động doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh xây dựng thương hiệu hàng hóa, đa dạng sản phẩm, tạo nên nét độc đáo, hấp dẫn với du khách đến tham quan, mua sắm. Đồng thời, chỉ đạo ngành chức năng hướng dẫn các quy trình, thủ tục cho các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 210-NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh… Từ đó, các nhà đầu tư trong và ngoài Tỉnh, cùng người dân địa phương đã tích cực đầu tư phát triển du lịch, nhiều dự án, công trình trọng điểm với quy mô lớn được đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả tích cực, làm cho vị thế, hình ảnh của Thành phố Sa Đéc ngày một nâng lên.

Với sự quan tâm sâu sát đó, từ năm 2016 đến nay, thành phố Sa Đéc đã đón gần 3 triệu lượt khách tham quan, du lịch (có gần 170 ngàn lượt khách nước ngoài). Hiện nay, thành phố Sa Đéc có 04 cơ sở homestay phục vụ khách du lịch (có 02 homestay đạt chuẩn phục vụ trên 60 chỗ ngủ) và 07 điểm du lịch cộng đồng. Các dịch vụ lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ cao cấp được đầu tư, trong đó, có 14 khách sạn với sức chứa khoảng 875 khách du lịch/ngày…

Đạt kết quả trên là sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự tham gia nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân trong việc đưa hoạt động du lịch của Thành phố ngày càng phát triển và trở thành lĩnh vực kinh tế quan trọng của địa phương.

Tuy nhiên, công tác quản lý Nhà nước về du lịch chưa theo kịp tốc độ và xu hướng phát triển; lực lượng lao động trong ngành du lịch còn ít, mang tính thời vụ và thiếu chuyên nghiệp; các chương trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng chưa theo kịp nhu cầu phát triển kinh tế du lịch trong tình hình mới; tài nguyên du lịch phong phú nhưng chưa có nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn đối với du khách…

Để tiếp tục phát huy hiệu quả cao nhất của ngành du lịch trong thời gian tới, theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc, các cấp, các ngành và người dân Thành phố cần phải quyết tâm thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

Tăng cường triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ để thúc đẩy chuyển mạnh du lịch của Thành phố từ chiều rộng sang chiều sâu: sản phẩm phải phong phú, phong cách phải chuyên nghiệp nhằm tăng thời gian lưu trú và chi tiêu của khách, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành du lịch.

Triển khai thực hiện hiệu quả Dự án Làng Văn hóa Du lịch Sa Đéc gắn với chương trình OCOP và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đẩy mạnh công tác kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Chủ động tiếp xúc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư chiến lược để kêu gọi vận động, hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai có hiệu quả các dự án đã đăng ký‎. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đầu tư nhằm khai thác tối đa các nguồn lực xã hội để thúc đẩy phát triển du lịch của Thành phố lên tầm cao mới.

Định hướng và hỗ trợ cho các cơ sở phát triển mô hình du lịch cộng đồng, du lịch homestay và xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Đổi mới hoạt động quản lý‎ chuyên ngành, tích cực cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch.

Thành lập trung tâm đầu mối thông tin du lịch. Tăng cường liên kết với các trung tâm du lịch kết nối xây dựng thêm nhiều tua, tuyến để truyền thông, quảng bá, giới thiệu, khai thác, phát huy các giá trị, hình ảnh và thương hiệu du lịch làng hoa, những nét văn hóa đặc trưng của Sa Đéc vào bản đồ du lịch thế giới.

Đây là bước chuyển biến mang tính đột phá để phát triển thành phố Sa Đéc gắn với phát triển du lịch và chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng sống của người dân. Phát triển du lịch theo hướng bền vững và hiệu quả, xem quy hoạch du lịch là một trong những căn cứ quan trọng để phát triển “Thành phố hoa” trong hiện tại và tương lai.

                                                                                                                        Minh Phú