Xuất bản thông tin

null Tân Hồng thành lập Câu lạc Đờn ca tài tử

Trang chủ Tin tức

Tân Hồng thành lập Câu lạc Đờn ca tài tử

Để giữ gìn và phát huy loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động phong trào văn hóa - văn nghệ của địa phương, Uỷ ban nhân dân xã Tân Công Chí (huyện Tân Hồng) vừa phối hợp với Phòng Văn hoá Thông tin Huyện ra mắt Câu lạc bộ “Đờn ca tài tử” của xã năm 2021.

Câu lạc bộ hiện có 46 thành viên, sinh hoạt định kỳ 02 tháng/lần vào ngày 25 của tháng. Ngoài sinh hoạt các bài hát, những tác phẩm ca ngợi về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, hát về mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh liệt sĩ, tình yêu quê hương đất nước... Câu lạc bộ còn lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, phòng chống dịch bệnh; tham gia xây dựng và giữ vững các tiêu chí xã nông thôn mới.

Dịp này, Câu lạc bộ Đờn ca tài tử xã Tân Công Chí tổ chức giao lưu với Câu lạc bộ Đờn ca tài tử thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Kim Lệ (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh