Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 4 năm 2020

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 4 năm 2020

Trong tháng 4 năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết “Nhận diện và đấu tranh với các hoạt động chống phá bầu cử” của tác giả Hải Phong đăng trên Tạp chí Tuyên giáo Trung ương, mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

http://www.tuyengiao.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/nhan-dien-va-dau-tranh-voi-cac-hoat-dong-chong-pha-bau-cu-132352.

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt kỷ niệm 114 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907 - 07/4/2021), 151 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2021), 115 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2021), 45 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá VI thống nhất đất nước (25/4/1976 - 25/4/2021), Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch), Ngày toàn dân Hiến máu tình nguyện 07/4; Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4, kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 gắn với lịch sử truyền thống của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp… Các hoạt động cần đảm bảo tiết kiệm, an toàn và mang tính giáo dục.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII gắn với các gương điển hình tiên tiến trong học và làm theo gương Bác; những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng ở các cấp, các ngành. Kết quả của Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tuyên truyền Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 18/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tuyên truyền Kế hoạch số 66/KH-BCĐ ngày 23/3/2021 của Ban Chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ, phòng không nhân dân, phòng, chống khủng bố và bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội Tỉnh về Công tác phòng, chống khủng bố năm 2021.

Công văn số 64-CV/ĐĐMT ngày 16/3/2021 của Đảng đoàn UBMTTQVN Tỉnh về việc phối hợp lãnh đạo duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động mô hình Hội quán.

Đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Tuyên truyền các nội dung trọng tâm về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại, phòng chống tham nhũng, phân giới, cắm mốc trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

4. Tuyên truyền tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh

Kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 03 và quý I/2021; nhiệm vụ, giải pháp tháng 4 và quý II/2021 của cả nước, của Tỉnh và địa phương. Kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án phát triển du lịch, Đề án tạo dựng hình ảnh địa phương, Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp...

Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn Tỉnh.

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong Nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, siết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App)... Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai, gió lốc, mưa lũ, sạt lở đất; phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy...

5. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền Kết quả Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến các nhà lãnh đạo nhóm bộ tứ; Xung quanh vấn đề cấp “Hộ chiếu vắc xin”...

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp