Xuất bản thông tin

null Hội nghị Ban Chỉ đạo 35 cấp Đảng uỷ Khối

Trang chủ Quy hoạch - Kế hoạch

Hội nghị Ban Chỉ đạo 35 cấp Đảng uỷ Khối

Vừa qua, Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (BCĐ 35) cấp Đảng uỷ Khối tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2020 và đề ra phương, hướng nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Việt Thống, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 cấp Khối chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, phân tích những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Ban Chỉ đạo trong thời gian qua, đồng thời, đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới; đóng góp ý kiến bổ sung để hoàn thiện quy chế hoạt động của BCĐ 35.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Thống, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối, Trưởng Ban chỉ đạo 35 cấp Khối đề nghị: Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các thành viên, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tiếp thu các ý kiến để bổ sung hoàn thiện báo cáo kết quả hoạt động trong thời gian qua; điều chỉnh Quy chế và xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo trong năm 2021; tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các trang mạng xã hội như: Facebook, zalo để tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối.

Thanh Tuyền (Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối)