Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 4 năm 2024

Trang chủ Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 4 năm 2024

Trong tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng chính trị và thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết: "Xây dựng xã hội học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh" của Trung tá, ThS. Nguyễn Trung Thành, Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng đăng trên Tạp chí Tuyên giáo, mục Học và làm theo Bác([1]).

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt kỷ niệm: 117 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907 - 07/4/2024); 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2024); 118 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2024); 48 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá VI thống nhất đất nước (25/4/1976 - 25/4/2024); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch); Ngày toàn dân Hiến máu tình nguyện 07/4; Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4; 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 gắn với lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Tháp…

Công tác tuyên truyền cần nêu bật giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của Đảng bộ và nhân dân Đồng Tháp gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị nhằm động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới nhận thức, tích cực trong lao động, sản xuất, kinh doanh.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Tiếp tục tuyên truyền Chương trình hành động số 68-CTr/TU ngày 05/01/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI gắn với thực hiện Kết luận số 64-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Công văn số 1198-CV/TU ngày 06/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" các cấp; Chuyên đề năm 2024 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân Đồng Tháp", tuyên truyền giới thiệu nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, các tấm gương tiêu biểu.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024. Khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta về cuộc đấu tranh chống tham nhũng, được dư luận, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 3/2024; nhiệm vụ, giải pháp tháng 4 và quý I/2024 của cả nước, của Tỉnh và địa phương.

Tuyên truyền, phát động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, sinh viên và các tầng lớp nhân dân tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức (theo Kế hoạch số 149-KH/BTGTU ngày 05/3/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024) và Cuộc thi tìm hiểu "Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk" (22/11/1904  - 22/11/2024) do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đắk Lắk tổ chức. Thể lệ cuộc thi được đăng trên địa chỉ: https://timhieu.baodaklak.vn/thamgiacuocthi.

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, xiết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App), thủ đoạn lừa đảo bằng "việc nhẹ, lương cao"… Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác phòng, chống ma tuý, buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cảnh giác trước những trào lưu độc hại trên mạng xã hội…

4. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Australia và Việt Nam - New Zealand.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp

 

([1]) https://www.tuyengiao.vn/xay-dung-xa-hoi-hoc-tap-theo-tu-tuong-ho-chi-minh-152957