Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Đại hội bất thường Hội Khuyến học và Khoa học lịch sử huyện Tháp Mười, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trang chủ Tin tức

Tháp Mười: Đại hội bất thường Hội Khuyến học và Khoa học lịch sử huyện Tháp Mười, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 21/3/2024, Hội Khuyến học và Khoa học lịch sử huyện Tháp Mười tổ chức Đại hội bất thường, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học Tỉnh và Hội Cựu giáo chức Tỉnh đến dự.

Ban Chấp hành Hội Khuyến học mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt hứa hẹn

Thực hiện theo kế hoạch của Tỉnh và Huyện, Hội Khuyến học và Khoa học lịch sử huyện Tháp Mười tổ chức Đại hội bất thường đổi tên Hội Khuyến học và Khoa học lịch sử huyện Tháp Mười thành Hội Khuyến học huyện Tháp Mười, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam. Chuyển giao nhiệm vụ của Hội Cựu giáo chức và Hội Khoa học lịch sử huyện thành lập 02 chi hội: Chi hội Cựu giáo chức Huyện và Chi hội Khoa học lịch sử Huyện. Về số lượng nhân sự, Ban Chấp hành Hội Khuyến học mới là 29 vị, Chi hội Cựu giáo chức huyện 15 vị, Chi hội Khoa học lịch sử huyện 05 vị. Bà Đỗ Thị Mỹ Lệ, Chủ tịch Hội Khuyến học và Khoa học lịch sử huyện giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học huyện, Chi hội trưởng Chi hội Cựu giáo chức Huyện. Bà Nguyễn Thị Hạc, Huyện uỷ viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ được bầu tham gia Ban Chấp hành, giữ chức Chi hội trưởng Chi hội Khoa học lịch sử Huyện.

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Hội Khuyến học Tỉnh và Hội Cựu giáo chức tỉnh chúc mừng Hội Khuyến học, Chi hội Cựu giáo chức và Chi hội Khoa học lịch sử huyện Tháp Mười đã kiện toàn nhân sự. Trong thời gian tới các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, để công tác Hội đạt hiệu quả cao nhất. Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có đóng góp trong các phong trào của Hội được khen thưởng.

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tháp Mười