Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 02 năm 2024

Trang chủ Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 02 năm 2024

Trong tháng 02/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng chính trị và thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết: "Nhận thức sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là một cách phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị" của PGS. TS. Trần Thị Minh Tuyết, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền được đăng trên Tạp chí Tuyên giáo, mục Học tập và làm theo gương Bác([1]).

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt động kỷ niệm: 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024); 111 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2024); 101 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2024); 176 năm Ngày ra đời "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" (24/02/1848 - 24/02/2024); 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2024); 48 năm thành lập tỉnh Đồng Tháp (02/1976 - 02/2024)… và đón tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Công tác tuyên truyền cần nêu bật giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của Đảng bộ và nhân dân Đồng Tháp gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị nhằm động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới nhận thức, tích cực trong lao động, sản xuất, kinh doanh.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tuyên truyền kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV, Chương trình hành động số 68-CTr/TU ngày 05/01/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI gắn với thực hiện Kết luận số 64-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024. Khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta về cuộc đấu tranh chống tham nhũng, được dư luận, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Tiếp tục tuyên truyền đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (theo Kế hoạch số 159-KH/TU ngày 19/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ). Tiếp tục tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, các kết luận chuyên đề của Tỉnh uỷ.

Kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 01/2024; nhiệm vụ, giải pháp tháng 2 và quý I/2024 của cả nước, của Tỉnh và địa phương.

Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân của các ngành, địa phương; công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn,... dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa bệnh đau mắt đỏ; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024...

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, xiết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App), thủ đoạn lừa đảo bằng "việc nhẹ, lương cao"… Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác phòng, chống ma tuý, buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cảnh giác trước những trào lưu độc hại trên mạng xã hội…

4. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền một số thành tựu nổi bật của đối ngoại, ngoại giao Việt Nam năm 2023 và một số sự kiện thế giới đáng chú ý...

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp