Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 01 năm 2024

Trang chủ Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 01 năm 2024

Trong tháng 01 năm 2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết: "Gìn giữ, phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng" của PGS. TS Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đăng trên Tạp chí Cộng sản, mục Chính trị - Xây dựng Đảng([1]).

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt động kỷ niệm: 61 năm Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2024); 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Khmer Đỏ (07/01/1979 - 07/01/2024)([2]); 78 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (06/01/1946 - 06/01/2024); 74 năm Ngày học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2024); 51 năm Ngày ký kết Hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2024); 56 năm Ngày mở đầu cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (30/01/1968 - 30/01/2024); 83 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng (28/01/1941 - 28/01/2024)…

Tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Công tác tuyên truyền cần nêu bật giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của Đảng bộ và nhân dân Đồng Tháp gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị nhằm động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới nhận thức, tích cực trong lao động, sản xuất.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tuyên truyền kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cả nước và của Tỉnh, khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Tiếp tục tuyên truyền đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (theo Kế hoạch số 159-KH/TU ngày 19/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ).

Tiếp tục tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, các kết luận chuyên đề Tỉnh uỷ. Tuyên truyền Công văn số 1117-CV/TU ngày 21/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tuyên truyền quán triệt Quy định số 110-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng.

Tuyên truyền về Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ I năm 2023 (từ ngày 30/12/2023 đến ngày 05/01/2024) đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia; kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của cả nước, của Tỉnh và địa phương; tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa bệnh đau mắt đỏ; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024...

Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân của các ngành, địa phương; công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, xiết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App), thủ đoạn lừa đảo bằng "việc nhẹ, lương cao"… Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác phòng, chống ma tuý, buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cảnh giác trước những trào lưu độc hại trên mạng xã hội…

4. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền một số kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và dấu ấn Việt Nam tại Hội đồng nhân quyền năm 2023.

 

([2]) Công văn số 1837-CV/BTGTU ngày 25/12/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2024).