Xuất bản thông tin

null Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp - Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển

Trang chủ Tab Thông tin

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp - Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển

Đó là chủ đề Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028, diễn ra ngày 20 và sáng ngày 21/12/2023. Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Quang cảnh Đại hội 

Tham dự Đại hội có 166/175 đại biểu chính thức là những cán bộ, hội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 445 hội viên Hội Liên hiệp VHNT Tỉnh. Phiên chính thức và bế mạc Đại hội có đồng chí Lê Song Tùng, Trưởng Cơ quan đại diện khu vực phía Nam, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành Tỉnh dự.

Đại hội tiến hành các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội Liên hiệp VHNT Tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Hội Liên hiệp VHNT Tỉnh khóa 8, nhiệm kỳ 2017 - 2022; thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện trình Đại hội; bầu Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh  phát biểu tại Đại hội

Hội Liên hiệp VHNT Tỉnh thành lập vào năm 1986, hiện có 7 chuyên ngành trực thuộc, 6 Hội thành viên và 5 Chi hội chuyên ngành Trung ương tại Đồng Tháp.  Nhiệm kỳ qua, dù gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 kéo dài nhưng Hội Liên hiệp VHNT Tỉnh đã không ngừng đổi mới tổ chức các hoạt động văn học nghệ thuật phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu phục vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân. Theo đó, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ VIII đề ra đạt kết quả tốt. Các hoạt động của Hội Liên hiệp VHNT Tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực tuyên truyền các ngày lễ lớn và nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh. Công tác tập huấn, bồi dưỡng được đẩy mạnh, tổ chức được nhiều trại, lớp sáng tác, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng hội viên và tạo nguồn tác giả cho hoạt động phong trào. Các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn… Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, còn 04/14 chỉ tiêu chưa đạt: Hoạt động văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp có bước phát triển mới nhưng chưa đồng bộ giữa các chuyên ngành. Tác giả thật sự tiêu biểu ở từng lĩnh vực còn ít, tác phẩm đạt chất lượng cao, tác phẩm dài hơi chưa nhiều. Công tác Lý luận phê bình có bước phát triển, nhưng chưa đáp ứng so với yêu cầu, bài viết phân tích, phản biện các chuyên ngành còn ít. Công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và hoạt động của các Hội VHNT địa phương sau khi sáp nhập còn nhiều khó khăn…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật Hội Liên hiệp VHNT Tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Tỉnh, tạo nên đời sống tinh thần phong phú cho người dân tỉnh nhà; đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, Hội Liên hiệp VHNT Tỉnh cần tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:

Một là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, ngày càng nâng cao tính chuyên nghiệp, không để xảy ra tình trạng “thừa năng khiếu, thiếu nhân tài”. Muốn vậy, cần thường xuyên bồi dưỡng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ trong Tỉnh một cách toàn diện cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu, có sự kế tiếp vững chắc. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm về chất lượng, bảo đảm yêu cầu về phẩm chất chính trị của các văn nghệ sĩ. Mở rộng việc đào tạo và phát hiện thêm nhiều tác giả mới trong nhà trường, các trường cao đẳng, đại học và lực lượng thanh niên, công an, quân sự…

Hai là, tập trung nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. Cần tăng cường đào tạo và xây dựng một đội ngũ chuyên nghiệp làm công tác lý luận, phê bình văn học nghệ thuật đông đảo về số lượng, có chất lượng cao ở tất cả các lĩnh vực, các chuyên ngành.

Ba là, tìm ra phương thức phối hợp tốt cho việc phổ biến, giới thiệu tác phẩm văn học nghệ thuật, giải quyết đầu ra cho các tác phẩm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của văn nghệ sĩ; chú ý tổ chức sáng tác trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Bốn là, cần có những giải pháp khuyến khích, động viên, tập huấn trang bị kiến thức để văn nghệ sĩ tích cực sử dụng mạng xã hội, các website để đưa tác phẩm của mình đến công chúng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh khóa IX ra mắt

Đại hội đã bầu ra 25 thành viên Ban Chấp hành khóa mới. Ban Chấp hành đã bầu ra Ban Thường vụ Hội Liên hiệp VHNT Tỉnh gồm 5 đồng chí. Nhạc sĩ Nguyễn Duy Trung giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028. Nhà báo Nguyễn Trọng Quý và tác giả Bùi Thị Niềm, giữ chức Phó Chủ tịch Hội.

Đại hội Đồng chí Lê Song Tùng, Trưởng Cơ quan đại diện khu vực phía Nam, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam (bìa trái) trao Cờ thi đua của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam

Dịp này, Hội Liên hiệp VHNT Tỉnh nhận Cờ thi đua của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động VHNT, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Nhiều cá nhân có thành tích đóng góp thiết thực cho sự phát triển của sự nghiệp VHNT Tỉnh, nhiệm kỳ 2017 - 2022 được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp VHNT Việt Nam”; trong đó, có 02 đồng chí thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (đồng chí Lê Thị Kim Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Châu Văn Dương, Trưởng Phòng Khoa giáo và Văn hóa - Văn nghệ).

Phòng Khoa giáo và Văn hóa - Văn nghệ