Xuất bản thông tin

null Xây dựng hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam

Trang chủ Tin tức

Xây dựng hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam

Ngày 09/3/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trực tuyến Hội nghị Báo cáo viên tháng 3/2023. Tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đồng Tháp có đồng chí Lê Thị Kim Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân Tỉnh, Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh; Báo cáo viên cấp tỉnh; Cộng tác viên Dư luận xã hội cấp tỉnh; Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Đồng Tháp

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương thông tin chuyên đề "Xác định và xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới"; Thượng tướng, PGS.TS. Hoàng Xuân Chiến, uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thông tin về "Những kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thời gian gần đây; định hướng thời gian tới".

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở cần tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm trong tháng 3/2023 như sau:

- Khẳng định: Việt Nam kiên định thực hiện nguyên tắc "bốn không" trong đối ngoại quốc phòng thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong duy trì và giữ gìn môi trường hòa bình; đồng thời là đóng góp tích cực, trách nhiệm của Việt Nam vào hòa bình, ổn định chung của khu vực và trên thế giới.

- Các cơ quan thông tin đại chúng chủ động, tích cực khẳng định, lan tỏa, truyền cảm hứng, tạo ra sự thống nhất, sự đồng thuận xã hội trong việc nghiên cứu, xây dựng và thực hành các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước.

 - Đẩy mạnh tuyên truyền khẳng định thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Tiếp tục tuyên truyền Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

- Tuyên truyền việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nêu bật việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành sâu rộng, phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân về việc hoàn thiện dự thảo Luật; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức và toàn dân đối với Luật Đất đai và thi hành Luật Đất đai.

- Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023). Nhấn mạnh những thành tựu và kết quả về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong 80 năm qua, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ngoài ra, đồng chí Phan Xuân Thủy còn yêu cầu trong thời gian tới lực lượng báo cáo viên cần đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Công Thành