Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2015 - 2020, hành trình của khát vọng vươn xa

Trang chủ Tin tức

Đồng Tháp: Kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2015 - 2020, hành trình của khát vọng vươn xa

Từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, 05 năm qua, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt nhiều kết quả quan trọng.

Khách tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp (Ảnh minh hoạ)

Nhiệm kỳ qua, Tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 14/17 chỉ tiêu. Tình hình kinh tế - xã hội có bước phát triển khá toàn diện, xã hội ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, nhiều mô hình sản xuất mới được hình thành, thay đổi cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Một số lĩnh vực đột phá, trở thành động lực cho một số lĩnh vực khác, tạo kinh nghiệm cho những năm sau, mở ra giai đoạn phát triển mới.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tập trung toàn diện và đạt nhiều kết quả tích cực

Tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch; Việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh trước mắt và lâu dài; Công tác nâng cao chất lượng đảng viên luôn được quan tâm; Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngày càng phát huy hiệu quả; Công tác dân vận của Đảng đạt kết quả quan trọng; Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới.

Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, các lĩnh vực tăng trưởng khá

Tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm đạt 6,44%, GRDP bình quân đầu người đạt 54,55 triệu đồng (tương đương 2.292 USD), tăng 1,55 lần so với đầu nhiệm kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Năm 2019, tỉnh Đồng Tháp 12 năm liền nằm trong nhóm dẫn đầu của cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); đứng thứ 2 cả nước về Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI); giữ vững tốp 3 Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) cấp tỉnh.

Kinh tế nông nghiệp phát triển nhanh và toàn diện, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 3,57%, các ngành hàng chủ lực của Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đạt kết quả tích cực, thu hút gần 50 dự án đầu tư, với hơn 5.300 tỷ đồng đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi, nâng cao chất lượng sống của dân cư nông thôn. Ước tính đến cuối năm 2020, có 96/115 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 83,5% (kế hoạch 50%); thành phố Sa Đéc, thành phố Cao Lãnh, thành phố Hồng Ngự được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; huyện Tháp Mười và huyện Cao Lãnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (vượt 03 đơn vị cấp huyện theo Nghị quyết đề ra). Có 100 Hội quán và 168 hợp tác xã đa dịch vụ đang hoạt động; các mô hình “Cây xoài nhà tôi”, “Cây cam vườn tôi”, “Ruộng nhà mình”… chính là nông dân chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang tư duy “kinh tế nông nghiệp”, tinh thần “tự lực - chăm chỉ - hợp tác” của người dân được phát huy. Nhiều mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông trại, các điểm tham quan trải nghiệm nông nghiệp… bước đầu hoạt động hiệu quả. Phương châm “Đi làm thuê - Về làm chủ” trong Chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tăng 7,7 lần so với giai đoạn 2010 - 2015, dẫn đầu các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Phong trào khởi nghiệp phát triển trên nhiều lĩnh vực, có 18 nhãn hiệu nông sản đặc thù của Tỉnh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký xác lập bảo hộ sở hữu trí tuệ; có trên 150 sản phẩm khởi nghiệp được thị trường chấp nhận; có 70 sản phẩm tham gia dự thi và đạt tiêu chí sản phẩm OCOP theo quy định.

Hình ảnh Đồng Tháp được biết đến nhiều thông qua hình ảnh thân thiện và năng động, là điểm đến của nhiều du khách, khẳng định thương hiệu "Đồng Tháp thuần khiết như hồn sen", góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, xuất khẩu hàng hoá, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Đời sống văn hoá - tinh thần ngày càng nâng cao, các vấn đề xã hội được quan tâm, có nhiều tiến bộ rõ nét

Môi trường văn hoá được cải thiện và tiến bộ, vai trò của gia đình, cộng đồng dân cư trong việc giữ gìn truyền thống văn hoá, đạo đức, lối sống tốt đẹp được phát huy. Việc xã hội hoá lĩnh vực giáo dục có nhiều tiến triển, đặt nền móng cho thay đổi tư duy quản lý, đáp ứng nhu cầu chọn nơi học tập chất lượng cao, phát triển các kỹ năng mềm cho học sinh. Công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho người dân được quan tâm, chất lượng đào tạo nghề được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường lao động. Nguồn nhân lực y tế được cải thiện, trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ y tế được nâng lên. Hoạt động thể dục, thể thao đạt được nhiều kết quả nổi bật, thể thao phong trào ngày càng được nâng cao và mở rộng. An sinh xã hội được quan tâm thực hiện.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; quan hệ hợp tác, đối ngoại tiếp tục được tăng cường, đạt nhiều kết quả tích cực. Xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, điều hành năng động, quản lý nhà nước hiệu lực, hiệu quả.

(Ảnh minh hoạ)

Từ những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh đã rút ra 06 bài học kinh nghiệm đó là:

Thứ nhất, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cấp uỷ, tổ chức đảng, thực hành dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể, đề cao vai trò người đứng đầu, trách nhiệm cá nhân, là nền tảng để xã hội đồng thuận, nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

Thứ hai, quán triệt quan điểm "lấy dân làm gốc", phát huy mạnh mẽ dân chủ trong nhân dân, tinh thần chăm chỉ - tự lực - hợp tác của nhân dân, sức mạnh là ở lòng dân, nhân dân là trung tâm, là chủ thể của sự nghiệp đổi mới, các chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ lợi ích của nhân dân.

Thứ ba, nắm vững chủ trương, đường lối, vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với thực tiễn; triển khai các giải pháp đồng bộ, gắn liền với công tác tư tưởng, dân vận, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát của Đảng; rèn luyện phong cách làm việc khoa học của cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, huy động sức mạnh của toàn xã hội thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ tư, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần tự lực, tự cường của cả hệ thống chính trị; lựa chọn đúng các vấn đề để khơi dậy tiềm năng, lợi thế và khai thác có hiệu quả các nguồn lực xã hội, xác định đúng những vướng mắc có tác động lớn để tập trung xử lý; kiên trì thực hiện những chủ trương, giải pháp đúng đắn đã được kiểm nghiệm từ thực tiễn, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, điều chỉnh, bổ sung chủ trương, giải pháp khi tình thế thay đổi; tập trung giải quyết những hạn chế, yếu kém, vướng mắc kéo dài cản trở sự phát triển của Tỉnh.

Thứ năm, chủ động thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết, giao từng chỉ tiêu cho tổ chức, cá nhân cụ thể. Trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, kiên quyết chống "bệnh thành tích", "bệnh hình thức", thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực.

Thứ sáu, thực hiện tốt công tác cán bộ, lựa chọn, sàng lọc, sử dụng cán bộ hết sức công tâm, khách quan để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; chăm lo cho đời sống cán bộ, đảng viên để toàn tâm, toàn ý thực hiện tốt nhiệm vụ; nhất quán tư tưởng và hành động của cả hệ thống chính trị, tạo ra sức mạnh tập thể và lan toả toàn xã hội; các quyết sách phát triển kinh tế - xã hội cần có sự tham vấn của người dân, doanh nghiệp, chính quyền phải kiến tạo và đồng hành, không bao biện, làm thay.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ, quân và dân Đồng Tháp luôn phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương “Đất Sen hồng” ngày càng giàu đẹp và văn minh hơn.

                                                                                                                        Minh Phú