Xuất bản thông tin

null Phát huy giá trị làng nghề truyền thống kết hợp phát triển du lịch địa phương

Trang chủ Tab Thông tin

Phát huy giá trị làng nghề truyền thống kết hợp phát triển du lịch địa phương

Hội thảo chuyên đề "Phát huy giá trị làng nghề truyền thống kết hợp phát triển du lịch địa phương" vừa được tổ chức đã xác định đây là nguồn tài nguyên văn hóa bản địa độc đáo có sức thu hút mạnh mẽ với du khách và là nhân tố có khả năng làm nổi bật hơn bức tranh du lịch của Tỉnh trong thời gian tới. Thông tin văn hóa, văn nghệ kỳ này cập nhật nội dung này.

=====> Xem chi tiết