.::Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Đồng Tháp::.
Chào mừng các bạn đến với Trang Thông tin Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp Trang chủ
Một vài kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền miệng ở huyện Thanh Bình
Xác định công tác tuyên truyền miệng là một trong những kênh thông tin quan trọng, góp phần tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước, kịp thời đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hoà bình”, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Thanh Bình đã tiến hành củng cố, cải tiến công tác tuyên truyền miệng bắt đầu từ khâu tổ chức bộ máy, sau là về khâu tổ chức thực hiện, bước đầu thu về nhiều kết quả và kinh nghiệm.

Nhìn lại năm 2012, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Thanh Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch “sắp xếp tổ chức bộ máy ban tuyên giáo, báo cáo viên, dư luận xã hội, tuyên truyền miệng, các xã, thị trấn giai đoạn 2012 - 2015”, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng nhằm cụ thể hoá và thực hiện tốt Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”.

Trên cơ sở kế hoạch được Ban Thường vụ Huyện uỷ phê duyệt, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Thanh Bình đã triển khai đến các chi bộ, đảng bộ cơ sở, theo đó, các cấp uỷ xã, thị trấn tiến hành thành lập hệ thống tuyên truyền miệng ở khóm, ấp với 1.672 thành viên.

Để chủ động trong công tác tuyên truyền, đầu năm 2012, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã phối hợp Ban An toàn giao thông, Chi cục Thuế, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Huyện biên soạn nội dung, chủ đề tuyên truyền tập trung 05 lĩnh vực của 05 ngành được nhân dân quan tâm nhất, đó là: vấn đề về giao thông (xung quanh việc thực hiện Nghị định số 71/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ); về Môi trường (xử lý rác thải sinh hoạt, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, về hoạt động chăn nuôi, hạn chế sử dụng túi nilon); về xây dựng nông thôn mới (xác định công trình nào là vốn của Nhà Nước, công trình nào là vốn của nhân dân đóng góp); về quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế và kê khai thuế; về thực hiện Nghị định 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính Phủ quy định về Hụi, Họ, Biêu, Phường…

Cuối năm 2012, đã tổ chức tập huấn được 14 điểm ở các xã, thị trấn, có 1440/1.672 thành viên Tổ tuyên truyền miệng tham gia, đạt tỷ lệ 86,12%. Qua các nội dung được tập huấn, các thành viên Tổ tuyên truyền miệng các xã, thị trấn đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền các nội dung nêu trên ra dân bằng nhiều hình thức phù hợp và được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Với những kết quả đạt được, có thể rút ra một vài kinh nghiệm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời gian tới như sau: Nội dung tài liệu tuyên truyền được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho lực lượng tuyên truyền viên cơ sở. Công tác phối hợp được thực hiện chặt chẽ từ nội dung, hình thức, thời gian và phân công phụ trách tuyên truyền; từng nội dung tuyên truyền được gắn kết chặt chẽ với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị cơ sở. Về phương châm chỉ đạo, mỗi tuyên truyền viên là hạt nhân tích cực, có trách nhiệm tiếp thu và phổ biến lại cho gia đình, láng giềng, vận động mọi người gương mẫu chấp hành theo pháp luật; về cách làm “đi tận ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” quyết tâm không để sót một ai, một người tuyên truyền được 5 - 10 người, cứ một trong 5 - 10 người này tiếp tục tuyên truyền đến 5 - 10 người tiếp theo và cứ thế, trong một thời gian ngắn sẽ tuyên truyền được các nội dung cần định hướng đến tất cả người dân ở địa phương.

HD
Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email
Mã bảo vệ:
Nhập mã bảo vệ:

Ý kiến bạn đọc:  
 <<   <   1   >   >>