.::Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Đồng Tháp::.
Chào mừng các bạn đến với Trang Thông tin Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp Trang chủ
Nội dung chi tiết

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ
BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN UỶ, THỊ UỶ, THÀNH UỶ

VÀ CÁC ĐẢNG UỶ TRỰC THUỘC

 

---o0o---

 

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH UỶ CAO LÃNH

Đ/c Trần Văn Đờn - Trưởng ban

Đ/c Lê Hồng Hải - Phó Trưởng ban

Đ/c Bùi Thanh Hùng - Phó Trưởng ban

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN UỶ CAO LÃNH

Đ/c Phan Thanh Hải - Trưởng ban

Đ/c Nguyễn Vũ Hoàng - Phó Trưởng ban

Đ/c Nguyễn Chánh Tâm - Phó Trưởng ban

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN UỶ THÁP MƯỜI

Đ/c Nguyễn Dương Tiển - Trưởng ban

Đ/c Huỳnh Văn Quắn - Phó Trưởng ban

Đ/c Nguyễn Việt Ánh - Phó Trưởng ban

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN UỶ THANH BÌNH

Đ/c Lê Minh Tuấn - Trưởng ban

Đ/c Bùi Thanh Liêm - Phó Trưởng ban

Đ/c Phan Văn Lớn - Phó Trưởng ban

Đ/c Nguyễn Thành Phận - Phó Trưởng ban

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN UỶ TAM NÔNG

Đ/c Lâm Văn Lóng - Trưởng ban

Đ/c Mai Thị Ngọc Nhung - Phó Trưởng ban

Đ/c Nguyễn Công Thành - Phó Trưởng ban

BAN TUYÊN GIÁO THỊ UỶ HỒNG NGỰ

Đ/c Trần Văn Ngón - Trưởng ban

Đ/c Huỳnh Thị Kim Anh - Phó Trưởng ban

Đ/c Trần Thanh Hưng - Phó Trưởng ban

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN UỶ HỒNG NGỰ

Đ/c Nguyễn Văn Khơi - Trưởng ban

Đ/c Ngô Thị Lệ Nga - Phó Trưởng ban

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN UỶ TÂN HỒNG

Đ/c Trần Thị Kim Cương - Trưởng ban

Đ/c Đặng Hoài Nhân - Phó Trưởng ban

Đ/c Lâm Văn Trà - Phó Trưởng ban

BAN TUYÊN GIÁO THỊ UỶ SA ĐÉC

Đ/c Nguyễn Nhất Thống - Trưởng ban

Đ/c Nguyễn Thanh Liêm - Phó Trưởng ban

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN UỶ LẤP VÒ

Đ/c Nguyễn Hồng Xuân - Trưởng ban

Đ/c Trương Văn Chúng - Phó Trưởng ban

Đ/c Trần Thanh Dũng - Phó Trưởng ban

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN UỶ LAI VUNG

Đ/c Nguyễn Hữu Hiền - Trưởng ban

Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Trang - Phó Trưởng ban

Đ/c Nguyễn Minh Phúc - Phó Trưởng ban

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN UỶ CHÂU THÀNH

Đ/c Nguyễn Thị Phượng - Trưởng ban

Đ/c Nguyễn Ngọc Thuần - Phó Trưởng ban

Đ/c Nguyễn Văn Đoàn - Phó Trưởng ban

ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH

Đ/c Dương Hồng Xia - Trưởng ban

Đ/c Đinh Công Trọng Nghĩa - Phó Trưởng ban

ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

Đ/c Nguyễn Thị Bích Thuận - Trưởng ban

Đ/c Bùi Thế Của - Phó Trưởng ban


Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email
Mã bảo vệ:
Nhập mã bảo vệ:

Ý kiến bạn đọc: