.::Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Đồng Tháp::.
Chào mừng các bạn đến với Trang Thông tin Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp Trang chủ
Cần nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên
Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến cuối nhiệm kỳ Đại hội IX Đảng bộ Tỉnh, nhiều khả năng công tác kết nạp đảng viên sẽ đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Bồi dưỡng nhận thức về Đảng để tạo nguồn phát triển đảng viên

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Tỉnh đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác tạo nguồn và bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Từ đó, công tác kết nạp đảng viên của Đảng bộ đã đạt kết quả khá cao.

Đến ngày 15/9/2013, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 10.614 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 49.481 đồng chí, chiếm 2,94% so với dân số.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến cuối nhiệm kỳ Đại hội IX Đảng bộ Tỉnh, nhiều khả năng công tác kết nạp đảng viên sẽ đạt và vượt chỉ tiêu đề ra (tỷ lệ đảng viên chiếm từ 3% trở lên so với dân số). Tuy nhiên, số lượng đảng viên kết nạp hàng năm có xu hướng giảm dần; việc nâng cao chất lượng đảng viên chưa được quan tâm đúng mức; tình trạng đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật thời gian gần đây có chiều hướng tăng.

Để khắc phục những hạn chế trong công tác kết nạp đảng viên thời gian qua, song song với việc phấn đấu kết nạp đảng viên đủ số lượng để đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Tỉnh vào cuối nhiệm kỳ 2010 – 2015, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng trong Tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung:

Thứ nhất, chú trọng nâng cao chất lượng và bảo đảm cơ cấu hợp lý trong số đảng viên mới kết nạp. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, định hướng cho quần chúng cảm tình Đảng có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, khi được kết nạp vào Đảng phải tiếp tục rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, giữ gìn phẩm chất, tư cách đảng viên, thực hiện tốt Nghị quyết số 12-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với tích cực thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thứ hai, tăng cường lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh các hoạt động phong trào hành động cách mạng để phát hiện, lựa chọn những quần chúng thật sự tiêu biểu, ưu tú và có kế hoạch bồi dưỡng nhận thức về Đảng; tăng cường giáo dục đoàn viên, hội viên, quần chúng tự giác rèn luyện, hoàn thiện bản thân, phấn đấu trở thành quần chúng ưu tú để được giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên kết hợp với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; thường xuyên kiểm tra để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, uốn nắn những sai sót nhằm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015.

Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành với quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; có đạo đức và lối sống trong sáng, lành mạnh; biết lắng nghe, thấu hiểu và hết lòng phục vụ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân... góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới./.

Minh Phú
Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email
Mã bảo vệ:
Nhập mã bảo vệ:

Ý kiến bạn đọc:  
 <<   <   1   2   >   >>