.::Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Đồng Tháp::.
Chào mừng các bạn đến với Trang Thông tin Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp Trang chủ
Nội dung chi tiết
Nghe bài     Cỡ chữ : A- A A+
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XI
Sáng ngày 30/12, tại Hội trường Công an Tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khoá XI) cho 360 cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và hơn 2700 đại biểu dự trực tuyến 12 điểm cầu các huyện, thị xã, thành thành phố trong Tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, quán triệt các nội dung: Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014”, “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; Luật Khoa học và Công nghệ cùng kế hoạch của Uỷ ban nhân dân Tỉnh thực hiện chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 Khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Nhân dịp này, Tỉnh uỷ đã tổ chức lấy ý kiến dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá IX thực hiện Kết luận số 74-KL/TW và Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 khoá XI.

 

Đ/c Lê Minh Hoan, Chủ tịch UBND Tỉnh báo cáo tại hội nghị

Sau hội nghị, các cấp uỷ đảng, chính quyền, các địa phương, đơn vị trong toàn Tỉnh sẽ tập trung lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI); phát động các phong trào thi đua yêu nước với các mục tiêu cụ thể; tích cực thông tin, tuyên truyền về các nghị quyết, kết luận của Trung ương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp ngày càng vững mạnh.

Anh Thư
Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email
Mã bảo vệ:
Nhập mã bảo vệ:

Ý kiến bạn đọc:  
 <<   <   1   2   3   4   5   ...   >   >>