.::Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Đồng Tháp::.
Chào mừng các bạn đến với Trang Thông tin Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp Trang chủ
Một số định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 01/2014

1- Tuyên truyền về chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước

- Thông tin, tuyên truyền quán triệt học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI): Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch năm 2014 và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế đổi mới mô hình tăng trưởng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII: Trọng tâm là giới thiệu Nghị quyết của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp; phân tích thêm ý nghĩa của các văn bản quy phạm pháp luật, các quyết sách lớn được thông qua tại kỳ họp; đặc biệt là Hiến pháp (sửa đổi, bổ sung) và Luật Đất đai (sửa đổi, bổ sung).

- Tuyên truyền về kết quả việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, định hướng việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

- Tuyên truyền quan hệ giữa Việt Nam với các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Liêng bang Nga.

2- Tuyên truyền các ngày kỷ niệm

- Kỷ niệm 68 năm Ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (06/01/1946 - 06/01/2014); 64 năm Ngày học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2014); kỷ niệm 41 năm Ngày ký kết Hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2014), 46 năm Ngày mở đầu cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (30/1/1968 - 30/1/2014).

- Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 và hướng tới kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

3- Về các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội

- Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, nhiệm vụ, giải pháp năm 2014 của tỉnh Đồng Tháp và cả nước; kết quả thực hiện các chương trình, dự án, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; tập trung phản ánh công tác quản lý thị trường trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn giá cả thị trường những tháng cuối năm 2013.

- Tuyên truyền 10 sự kiện nổi bật của tỉnh Đồng Tháp năm 2013.

- Thông tin, tuyên truyền về phòng  một số dịch bệnh, tiếp tục tuyên truyền về thực hiện an toàn giao thông trong dịp lễ, tết.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm góp phần phòng chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với người tiêu dùng.

- Nhắc nhở các đơn vị, cơ quan chức năng chuẩn bị cho công tác chăm lo, thăm hỏi, chúc tết cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, đồng bào và chiến sĩ, các gia đình chính sách, hộ nghèo dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ


Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email
Mã bảo vệ:
Nhập mã bảo vệ:

Ý kiến bạn đọc:  
 <<   <   1   2   3   4   5   ...   >   >>