.::Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Đồng Tháp::.
Chào mừng các bạn đến với Trang Thông tin Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp Trang chủ
Nội dung chi tiết
Nghe bài     Cỡ chữ : A- A A+
Thanh niên Đồng Tháp với phong trào thi đua “4 nhất”
Thực hiện tốt phong trào thi đua “4 nhất” trong thanh niên công nhân và lao động trẻ sẽ tạo môi trường giao lưu, đoàn kết và từng bước thành lập các tổ chức Đoàn, Hội tại các công ty, doanh nghiệp, khu nhà trọ... góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở từng đơn vị, địa phương trên địa bàn Tỉnh.

Đoàn viên thanh niên tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn

Để phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong lao động, sản xuất và kinh doanh, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã hướng dẫn các cơ sở đoàn trực thuộc tích cực triển khai thực hiện phong trào thi đua“4 nhất” trong đoàn viên, thanh niên công nhân và lao động trẻ của từng đơn vị, địa phương trong Tỉnh.

Theo đó, phong trào thi đua “4 nhất” phải đảm bảo các tiêu chí: chất lượng cao nhất, mỗi đoàn viên, thanh niên công nhân và lao động trẻ đăng ký thực hiện các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm, tổ chức các hoạt động thi đua “Thanh niên công nhân vì chất lượng sản phẩm, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đơn vị”; tham gia công tác kiểm tra, quản lý chất lượng sản phẩm, xử lý kịp thời các sai sót, bất hợp lý trong quá trình lao động sản xuất, kinh doanh nhằm tạo ra sản phẩm với chất lượng cao nhất. Sáng tạo nhất, cần cổ vũ, động viên đoàn viên, thanh niên công nhân và lao động trẻ phát huy khả năng sáng tạo, đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào quá trình sản xuất, kinh doanh góp phần tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Tiết kiệm nhất, chú ý việc tổ chức hoạt động thi đua lao động tiết kiệm, hiệu quả; hiến kế, đề xuất sáng kiến cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm tiết kiệm thời gian, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. An toàn nhất, các tổ chức cơ sở đoàn phải tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức cho đoàn viên, thanh niên công nhân và lao động trẻ về kỷ luật lao động, đảm bảo an toàn lao động, hạn chế tối đa các tai nạn trong quá trình lao động sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, mỗi đoàn viên, thanh niên công nhân và lao động trẻ tích cực thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; khuyến khích và có hình thức hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá công tác quản lý sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào quá trình sản xuất, kinh doanh; duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động thi đua, thao diễn, luyện tay nghề, các cuộc thi tay nghề, thi thợ giỏi... Tổ chức đoàn viên, thanh niên công nhân và lao động trẻ tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ, tin học; đăng ký, đảm nhận những khâu khó, việc mới, những phần việc thanh niên, công trình thanh niên gắn liền với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại địa phương, đơn vị, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu, tăng doanh thu, thu nhập cho người lao động. Kịp thời phát hiện và biểu dương, tôn vinh những gương thanh niên công nhân và lao động trẻ tiêu biểu. Tập trung các giải pháp thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam thực hành tiết kiệm” trong thanh niên công nhân và lao động trẻ; phối hợp các đơn vị chuyên môn thực hiện tiết kiệm trong quá trình sản xuất, kinh doanh, trong sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên công nhân và lao động trẻ đăng ký, thực hiện các tiêu chuẩn và quy trình về an toàn trong lao động sản xuất, hướng dẫn, nâng cao những kiến thức về đảm bảo an toàn lao động, hạn chế tối đa các tai nạn trong quá trình lao động, sản xuất, kinh doanh. Phối hợp tổ chức các hoạt động giữa thanh niên địa phương với thanh niên công nhân và lao động trẻ tại các công ty, doanh nghiệp...

Thực hiện tốt phong trào thi đua “4 nhất” sẽ tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các hoạt động của đoàn viên, thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh nhà hăng hái thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm và an toàn lao động; tạo môi trường giao lưu, đoàn kết và từng bước thành lập các tổ chức Đoàn, Hội tại các khu công ty, doanh nghiệp, khu nhà trọ... góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở từng đơn vị, địa phương trên địa bàn Tỉnh./.

                                                                                                               Minh Phú
Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email
Mã bảo vệ:
Nhập mã bảo vệ:

Ý kiến bạn đọc:  
 <<   <   1   2   3   4   5   >   >>