.::Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Đồng Tháp::.
Chào mừng các bạn đến với Trang Thông tin Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp Trang chủ
Nội dung chi tiết
Nghe bài     Cỡ chữ : A- A A+
83 năm một chặng đường - Ngày hội lớn của non sông
Hướng đến kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2013)

Lễ kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, 53 năm ngày thành lập Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam là ngày hội lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội của non sông. Với lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc thì lịch sử mấy mươi năm tồn tại và không ngừng lớn mạnh của Mặt trận Dân tộc Thống nhất chỉ là khoảnh khắc. Song, chính thời gian ngắn ngủi ấy, đã diễn ra những sự kiện vô cùng vẻ vang. Đó là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945, là chiến thắng Điện Biên Phủ, là đại thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước và là những thành quả rất quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước, đưa nhân dân từng bước tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, góp phần làm nên những mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc. Đó là thiên hùng ca giải phóng được viết nên bằng xương máu của nhiều thế hệ, bằng sức mạnh của nghìn năm Văn Hiến, bằng ý chí sắt đá của cả dân tộc “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Trong lịch sử cách mạng Việt Nam từ 1930 đến nay, không có thời kỳ nào vắng tổ chức Mặt trận, dù tên gọi của mỗi giai đoạn cách mạng có khác nhau. Tổ quốc Việt Nam vô cùng tự hào đã có một Mặt trận Dân tộc Thống nhất, đoàn kết và bền vững xuyên suốt tiến trình đấu tranh cách mạng gần một thế kỷ. Sự hình thành toàn bộ lịch sử dân tộc Việt Nam cho đến hôm nay, qua hàng ngàn năm, là một quá trình tiếp nối các giai đoạn, vừa hào hùng, vừa bi tráng, song vượt lên tất cả, ý chí tồn tại của dân tộc đã chiến thắng.

Trong bão táp cách mạng, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam  ra đời như một tất yếu, phản ánh đòi hỏi thực tế đấu tranh cách mạng ở miền Nam trước âm mưu thực dân mới hòng chia cắt lâu dài nước ta. Từ 1954 cho đến cuộc Đồng Khởi mãnh liệt cuối 1959, thế và lực cách mạng miền Nam chuyển lên một bình độ mới. Theo truyền thống đoàn kết của tổ tiên, do sáng kiến của những người cộng sản, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam được thành lập, quy tụ nhiều tổ chức, đoàn thể, cá nhân yêu nước từ nông thôn đến thành thị, rừng núi, người có tín ngưỡng và không tín ngưỡng, người Kinh và người các dân tộc thiểu số, người tư sản và người lao động, Việt kiều yêu nước ở hải ngoại, ngay sĩ quan và nhân viên chính quyền Ngô Đình Diệm, từ sông Hiền Lương đến mũi Cà Mau; thống nhất các lực lượng vũ trang tự vệ và các giáo phái chống Mỹ - Diệm thành quân giải phóng; động viên cao độ tinh thần yêu nước ở mọi tầng lớp nhân dân, tranh thủ được sự ủng hộ tích cực của bạn bè, đồng chí xa gần, xây dựng chính quyền cách mạng trong các vùng giải phóng miền Nam; thu hút nhiều dân tộc, lực lựơng, tổ chức và phong trào quần chúng tiến bộ khắp thế giới về “chung một bóng cờ” giải phóng, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn. Năm tháng đi qua, song, những gì nhân dân miền Nam “đi trước về sau” được nhân dân cả nước kề vai sát cánh, những cống hiến vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, dưới ngọn cờ Mặt trận giải phóng ấy mãi mãi có chỗ đứng trang trọng trong lịch sử. Nhân dân ta tự hào đã làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng đối với dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình. Trong sự nghiệp vẻ vang ấy, Mặt trận đóng vai trò rất quan trọng và những cống hiến rất lớn lao.

Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, kế tục và phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, MTTQVN luôn lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng để gắn bó đồng bào, không phân biệt thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, quá khứ, miễn là tán thành công cuộc đổi mới. Đề cao truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau vì sự ổn định chính trị và đồng thuận xã hội. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp, góp phần tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Trần Thắng
Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email
Mã bảo vệ:
Nhập mã bảo vệ:

Ý kiến bạn đọc:  
 <<   <   1   2   3   4   >   >>