.::Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Đồng Tháp::.
Chào mừng các bạn đến với Trang Thông tin Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp Trang chủ
Nội dung chi tiết

 

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ ĐỒNG THÁP

 

---o0o---

 

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Di động

Cơ quan

1

Lê Minh Trung

Trưởng Ban

0913968035

3.872775

2

Nguyễn Tấn Lực

Phó TB Thường trực

0983755333

3.855716

3

Kiều Thế Lâm

Phó TB

0914307018

3.857168

4

Lê Tùng Sĩ

Chánh Văn phòng

0914555879

3.858729

5

Nguyễn Hoàng Dũng

Trưởng phòng GDLLCT

0918855447

3.854734

6

Mai Thanh Mỹ

Trưởng phòng Khoa giáo

0919894773

3.873337

7

Phạm Ngọc Hân

Giám đốc TTTTCTTT

0983234239

3.858922

8

Nguyễn Minh Phú

Trưởng phòng Tuyên truyền

0917179405

3.858921

9

Lê Thị Thanh Đào

Phó Chánh Văn phòng

0919199768

3.876949

10

Lê Thị Bích Tuyền

Phó Chánh Văn phòng

01658017005

3.851039

11

Hồ Thị Nhẫn

Phó TP GD LLCT

0919191944

3.854734

12

Nguyễn Thuỵ Lan Quyên

Phó TP BC - VHVN

0907297279

3.857336

 

 

DANH SÁCH EMAIL CÁN BỘ

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ ĐỒNG THÁP

 

---o0o---

 

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Lê Minh Trung

Trưởng Ban

minhtrung.tgdt@gmail.com

2

Nguyễn Tấn Lực

Phó TB Thường trực

tanluctgdt@yahoo.com

3

Kiều Thế Lâm

Phó TB

kieuthelam@yahoo.com

4

Lê Tùng Sĩ

Chánh Văn phòng

letungsibtg@yahoo.com.vn

5

Nguyễn Hoàng Dũng

Trưởng phòng GDLLCT

dunggdt@yahoo.com

6

Mai Thanh Mỹ

Trưởng phòng Khoa giáo

thanhmytgdt@gmail.com

7

Phạm Ngọc Hân

Giám đốc TTTTCTTT

ngochantgdt@yahoo.com

8

Nguyễn Minh Phú

Trưởng phòng TT

nguyenminhphu1979@yahoo.com.vn

9

Lê Thị Thanh Đào

Phó Chánh Văn phòng

lethithanhdao_btg@yahoo.com

10

Lê Thị Bích Tuyền

Phó Chánh Văn phòng

letuyenq78@yahoo.com.vn

11

Hồ Thị Nhẫn

Phó TP GD LLCT

nhantgdt@yahoo.com.vn

12

Nguyễn Thuỵ Lan Quyên

Phó TP BC - VHVN

lanquyen.btgdt@yahoo.com.vn

 

 

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ DANH SÁCH EMAIL CỦA HUYỆN THỊ

 

---o0o---

 

 

STT

BTG HUYỆN THỊ

ĐIỆN THOẠI

Email

1

TP Cao Lãnh

3.855011

bantuyengiaothanhuy@gmail.com

2

Cao Lãnh

3.822168

bantuyengiaohcl@gmail.com

3

TX Sa Đéc

3.861543

btgtusd@yahoo.com.vn

4

TX Hồng Ngự

3.563211

bantuyengiaothiuyhongngu@gmail.com

5

Hồng Ngự

3.837312

btghongu@gmail.com

6

Tân Hồng

3.830026

bantuyengiaohuth@yahoo.com

7

Tam Nông

3.827240

btgtn.tamnong@gmail.com

8

Thanh Bình

3.833138

btgthanhbinh@gmail.com

9

Tháp Mười

3.824209

btghutm@gmail.com

10

Lấp Vò

3.845146

btghu_lapvo@yahoo.com.vn

11

Lai Vung

3.848289

btg_laivung@yahoo.com.vn

12

Châu Thành

3.840021

bantuyengiaohuyenchauthanh@gmail.com

 

 


Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email
Mã bảo vệ:
Nhập mã bảo vệ:

Ý kiến bạn đọc: